«
Παναμάς
»

Παναμάς (2021)

Λάδι σε μουσαμά - 70 x 50 cm (*)

 

« Τοπία