Ύδρα
»

Ύδρα (2024)

Λάδι σε μουσαμά - 140 x 100 cm (*)

 

« Τοπία