«
Θάλασσα ΙΙ
»

Θάλασσα ΙΙ (2016)

Λάδι σε μουσαμά - 120 x 70 cm (*)

 

« Τοπία