Θάλασσα ΙΙ*

(2016)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
70 x 120

Άτιτλο

(1998)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία