Ο Κήπος

(2004)
Λάδι σε μουσαμά
Φιγούρες 
70 x 100 cm

Άτιτλο

(2007)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
150 x 100 cm