Ιουλίδα

(2019)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
70 x 100 cm

Ύδρα

(2002)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία