Αμμόκηπος

(2021)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
100 x 130 cm

Ελλη

(2013)
Λάδι σε μουσαμά
Φιγούρες 
40 x 50 cm