Αεροπλάνη του Κήπου

(2000)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 

Σεπτέμβρη Κρύψε το Γαλάζιο*

(2007)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
150 x 100 cm