Μωρό

(2020)
Λάδι σε μουσαμά
Φιγούρες 
24 x 30 cm

Ρουμπελστίλτσκιν

(2008)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
100 x 70 cm