Άτιτλο

(2005)
Λάδι σε μουσαμά
Φιγούρες 
100 x 70 cm

Άτιτλο

(2000)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία