Άτιτλο

(2002)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
70 x 50 cm

Να Ένα Μήλο

(2005)
70 x 100 cm