Χανιά σαν Βενετία

(2012)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
120 x 70 cm

Αίγινα

(2008)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
40 x 50 cm