Αδράστεια*

(2017)
Λάδι σε μουσαμά
Φιγούρες 
70 x 100 cm

Άτιτλο

(2000)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία