Νυκτόν

(2000)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
40 x 50 cm

Ενάλιος*

(2016)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
70 x 100 cm