Τα Παιδιά του Πειραιά II

(2015)
Λάδι σε μουσαμά
Φιγούρες 
100 x 130 cm

Ιουλίδα ΙΙ

(2019)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
70 x 100