Ιούλιος*

(2015)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
50 x 70

Αλαφροίσκιωτο

(2014)
Λάδι σε μουσαμά
Φιγούρες 
40 x 50 cm