Ο Γάτος

(2006)
Λάδι σε μουσαμά
Φιγούρες 
50 x 70 cm

Θέρος

(2008)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
120 x 70 cm