Άτιτλο

(2000)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 

Αυγό*

(2018)
Λάδι σε μουσαμά
Φιγούρες 
60 x 70 cm