Χανιά*

(2012)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
100 x 70 cm

Παληό Λιμάνι, Μυστικό μου

(2012)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
100 x 150 cm