Λεωνίδιον

(2009)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
40 x 50 cm

Άτιτλο

(2004)
50 x 70 cm