Λίγο πριν κλάψει*

(2022)
Λάδι σε μουσαμά
Φιγούρες 
40 x 50 cm

Αίγινα

(2008)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
40 x 50 cm