Άτιτλο

(2007)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
150 x 100 cm

Γραιγολεβάντες

(2008)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
100 x 70 cm