Να Ένα Μήλο

(2005)
70 x 100 cm

Αυγή

(2015)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
50 x 70