Τα Ροζ Αγκάθια της Ανδρου

(2008)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
60 x 80 cm

Άτιτλο

(2007)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
150 x 100 cm