Εν Πλω

(2009)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
50 x 70 cm

Τρικυμία*

(2015)
Λάδι σε μουσαμά
Τοπία 
100 x 130