Πρώιμα ρόδια (2008) - Λάδι σε μουσαμά - 24 x 30 cm