Χρώμα και Φεγγάρι (2009) - Λάδι σε μουσαμά - 40 x 50 cm