Πατρίδα Μου η Νύχτα* (2002) - Λάδι σε μουσαμά - 120 x 100 cm